Velg en side

Arrangementer og samarbeidspartnere

Vegår Vocale har som regel to konsertarrangement i året- en sommerkonsert og en adventskonsert. Vi har hatt flere samarbeidspartnere, både grupper og enkeltpersoner. De viktigste har nok vært Bare for Gøy fra Hope og Gjerstad Storband som vi har gjort flere prosjekter sammen med.

Den største musikalske satsingen så langt var sammen med visegruppa Faun, som har satt musikk, og laget arrangementer basert på Andrè Bjerkes diktning. Krevende arrangementer som satte store krav til kor og dirigent.

I samarbeid med Prots (Per Oddvar Hildre) har vi arrangert eget korseminar. Korets medlemmer har deltatt med store grupper på korseminar arrangert av andre.

Koret har hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av Vegårsheidagene i 2007 og 2008.

I 2012 var vi en del av et prosjektkor som fremførte et bestillingsverk av Kjetil Bjørnstad i forbindelse med 200-års jubilèet for slaget ved Lyngør. Samme tid og samme sted.

I forbindelse med vårt 10-års jubilleum i 2013 hadde vi en stor konsert i Vegårsheihallen.

Koret har også holdt konserter i utlandet:

  • Salzburg i Østerrike, høsten 2008
  • Praha i Tsjekkia, høsten 2010
  • Barcelona, høsten 2013
  • Toscana i Italia, høsten 2015