Velg en side

Historie

Senhøstes 2002 stod det en liten artikkel i Tvedestrandsposten om 4 damer på Vegårshei som ønsket å starte kor. De ville at koret skulle være uavhengig av tro og politiske synspunkter. Det skulle ikke være nødvendig å prøvesynge eller å kunne noter. Eneste kriteriet for å bli med var ønsket om å være sammen for å synge. Det ambisiøse målet var at koret etterhvert skulle greie å synge 4 stemmer.fire. Avisutklippet over er hentet fra Tvedestrandsposten 3.januar 2003 og forteller at rundt 50 personer hadde meldt sin interesse for å være med, men at de fremdeles var på jakt etter dirigent. Senere samme måned falt de siste brikkene på plass. Arnold Lundvall sa seg villig til å hjelpe koret i gang. Endelig, i begynnelsen av februar 2003 ble første samling og øvelse for et nytt kor på Vegårshei gjennomført. Interimsstyre ble valgt og navnevalget gjort. Vegår Vocale var startet.

Koret har stabilisert seg på rundt 45 aktive medlemmer. En periode var det over 70 aktive, og koret var det største blandakoret i Agder!

Grunnleggernes målsetning om at det ikke skal være prøvesynging eller krav til notekunnskap i tillegg til at det skal være nøytralt og uavhengig står fremdeles å lese i korets vedtekter. Målsettingen om 4 stemmer er oppfylt, og koret er i dag i stand til å synge 8 stemmer.

Koret rekrutterer sine medlemmer i hovedsak fra Vegårshei, men vi har også medlemmer fra Tvedestrand, Risør og Arendal. Alle som har lyst til å synge er velkommen når vi starter opp om høsten og til nyttår,

03-01-2003-img001

Korets grunnleggere: Bente Hommelsgård, Mai-Lisbet Gisletveit, Kari Langan og Vibeche Ølfernes