Velg en side

Korsangerne

Vegår Vocale har ca 55 medlemmer. Nye medlemmer tas opp ved semesterstart. Sopran- og altgruppa er for tiden fulltallige, men vi har fremdeles ledige plasser for menn. Ta kontakt med styret på forhånd hvis du ønsker å bli med.

SOPRANENE

Aud Gryting
Berit Nyland Kristiansen
Elin Wik
Ellen Åsebø
Evelyn A Moheim
Gro Smørvik Songøygard
Gudrun Helena Sollid
Hilde Henriksen
Hilde Kirsti Tokerud
Ingeborg Karine Dale Haugenes
Ingeborg Langan
Inger Brit Thorbjørsen
Inger Vegerstøl
Ingunn Engelsvoll
Kari Andersen Vyrje
Kari Salvesen
Linn Salvesen
Maren Brinch Gundersen
Marith Remme Lind
May-Lill Remme Myre
Sally Straum
Trine Hommelsgård
Wenche Eimhjellen
Wenche Rose
Åse Helene Stebekk
Åshild Skogrand Lindtveit

ALTENE

Anne Grethe H Værland
Annette Spilling
Astrid Skeimo
Aud Vegerstøl
Bjørg Fostvedt
Bjørg Johnsen
Eli Marie Dahl
Ellen Aschehoug
Grete Kaldal
Hilde Follerås
Hildeborg Thorbjørnsen
Ingeborg Seland
Kari Langan
Linda Nyborg
Toini Garnes
Willeke van der Mejden

TENORENE

Gudmund Sollid
Kjell Asbjørn Straum
Knut Ås
Olav Hommelsgård
Roger Henriksen
Svein Ove Thorbjørnsen
Torstein Spilling

BASSENE

Erik Værland
Hans Magnus Sætra
Kjetil Strand
Otto Gundersen
Per Selås
Trond Hartvigsen
Vidar Fjeld